Sistemes d'autoconsum

Sistemes d'autoconsum

ENERGIA "km ZERO"


La millor energia, com les fruites i verdures, és la de proximitat: per això si a més a més de "ser elèctrics" voleu que casa vostra, el vostre negoci o el vostre municipi siguin més sostenibles i més independents; us proporcionem les solucions més ben adaptades a la vostra realitat. Prioritzant sempre l'energia produïda localment, que és un complement cada vegda més important a la produïda de manera centralitzada en grans centrals elèctriques.


L'autoconsum fa temps que està creixent. Afortunadament ara s'ha accelerat la instal·lació dels sistemes que la fan possible: principalment plaques fotovoltaiques i plaques per escalfar aigua (gràcies a l'energia del Sol) o la minieòlica -com una opció també a tenir en compte.Sabies què... ?

La producció d'electricitat a finals del segle XIX fins la primera meitat del XX era local.

Actualment estem tornant a l'antic model local però amb la tecnologia del segle XXI: plaques solars, restauració d'antics salts d'aigua, minièolica... El sistema local és més eficient ja que no requereix grans sistemes de distribució i es redueixen significativament les pèrdues de l'energia causades pel transport de l'electricitat a grans distàncies i posterior transformació d'alta a mitja i baixa tensió per a ús domèstic i de la majoria d'empreses.

A partir de la segona meitat del segle XX es va començar a desenvolupar el model energètic que ha arribat als nostres dies: grans centrals tèrmiques que cremen carbó, gas i altres hidrocarburs per produir electricitat; igualment amb grans centrals nuclears i hidroelèctriques. Un model centralitzat de producció que requereix una gran gran xarxa de distribució de l'energia amb torres i cablejat de grans dimensions.

Aquests sistemes de producció seguiran existint tenint en compte el model industrialitzat de la nostra societat. Tanmateix tan sols es mantindran aquells que siguin més eficients, que tinguin un menor cost social i ambiental i que per funcionar no requereixin subvencions públiques.